Canoteràpia


19
Jun 2018
Els efectes positius dels gossos en persones amb síndrome posttraumàtic

Segons aquest estudi (https://www.psyneuen-journal.com/article/S0306-4530(18)30044-1/fulltext) sobre la incidència de gossos d’assistència amb veterans de guerra amb símdrome posttraumàtic. Comparant el grup d’aquestes persones que tenen el gos, amb els que estan en llista d’espera, resulta que el primer grup, els que tenen gos, tenen els següents beneficis fisiològics: Menys irritabilitat Menys ansietat Menys alteracions del son i menys abús d’alcohol Comparat, com dèiem, amb els que encara no tenen gos: After controlling for state and trait covariates, military veterans with PTSD living with a PTSD service dog exhibited a significantly higher CAR/AUCi than those......

Llegir més