Com ajudar als gossos amb fòbia als sorolls

Com ajudar als gossos amb fòbia als sorolls

La Jennifer Miller, editora de la restiva Jen Reviews, de Nova Zelanda, ens ha facilitat aquesta guia que han publicat sobre “com ajudar el teu gos amb la fòbia als sorolls”

 

Font de la imatge: https://yourdogadvisor.com/noise-phobia/

És una guia completa i interessant que podeu trobar en aquest enllaç: https://yourdogadvisor.com/noise-phobia/

Primerament ens explica què és la fòbia al soroll i perquè hi ha gossos que desenvolupen por cap als sorrols. Parla de la predisposició genètica d’algunes races en concret (de fet, està demostrat que la por és dels trets comportamentals que més s’hereden genèticament), i posa l’exemple del Border Collie. I també parla de la socialització. I seguidament exposa els punts que poden ajudar als gossos amb fòbia als sorolls:

  1. Evitar l’exposició al soroll (fins que no hagi superat la fòbia, s’entén)
  2. Practicar tècniques de relaxació
  3. Valorar el suport de farmacologia
  4. Contracondicionament i desensibilització als sorolls començant per exposar el gos a sorolls al mínim volum.
  5. Augmentar progressivament el volum a l’hora que es treballa la desensibilització.
  6. Habituació progressiva introduint segons elements
  7. Aplicar el que s’ha treballant anteriorment en situacions naturals.

Does your dog flee to the bathtub every time the sky darkens with a summer storm? Or shake uncontrollably with every bang from fireworks on the fourth of July? If so, you’re not alone.
Noise phobia is a serious problem that can lead to a sharp decline in your pooch’s quality of life, especially if left untreated.
As a dog trainer, I worked with many dogs whose lives were dictated by a fear of certain sounds. While fireworks and thunder are common phobias, dogs can develop phobias to any sound they associate with pain or fear. One border collie I worked with would spin into a frenzy every time his owner closed the dishwasher or turned on the microwave.
Depending on the severity of the noise phobia, it may take weeks or even years to get your dog over their fears. But the worst thing you can do is wait to address the issue. If your pup suffers from noise phobia, it’s time to get to work.

https://yourdogadvisor.com/noise-phobia/

Share

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *