El meu gos o gat té un problema de comportament?

El significat de Problema de Comportament és: qualsevol pauta de la conducta d’un animal domèstic que pot causar alguna/es lesió/ns i/o malalties en l’individu que el manifesta o en els altres. O que resulti perillosa , o simplement molesta, pel propietari.

Per tant, un Problema de Comportament és aquella conducta que és:

 • Molesta pel propietari i/o altres persones
 • Perillosa per a les persones i/o altres animals
 • Que poden causar lesió o malaltia pel gos o gat
 • Que provoca patiment al propi gos o gat

En els gossos i els gats els problemes de comportament més freqüents són:

Agressivitat

 • Cap a les persones
 • Conegudes
 • Desconegudes
 • Caps als gossos
 • Amb els que conviu
 • Amb els desconeguts
 • Conducta destructiva
 • Excés de lladrucs
 • Pors
 • A persones
 • A gossos
 • Sorolls forts
 • Tormentes
 • Etc.
 • Eliminació inadequada (orinar i defecar a llocs inadequats. Normalment a dins a casa)
 • Manca de control durant el passeig (gossos)
 • Rascatge a llocs inadequats (gats)
 • Excés d’activitat
 • Conductes estereotipades (repetitives sense una funció aparent)
 • Etc.

S’ha de tenir en compte que un problema de comportament pot arribar a ser perjudicial per a la salut de l’animal, del propietari, de la família, o fins i tot per a la salut pública. Per tant, cal tractar el problema de comportament, tant pel bé pel propi animal de companyia, com pels propietaris, i fins i tot per la resta de la societat.