Tag: expressió facial


13
nov. 2019
Groc - Gos d'Atura Català

Tot seguit us adjuntem un estudi que entre moltes coses explica com l’habilitat per reconèixer les emocions dels gossos per part dels humans, no és innata (després de com a mínim 30.000 anys de convivència entre persones i gossos), sinó que és apresa. Aquest és l’enllaç a l’estudi: https://www.nature.com/articles/s41598-019-52938-4 Contrasta, en canvi, amb alguns estudis que demostren que l’habilitat dels gossos per comprendre les emocions i l’estat d’ànim de les persones per part dels gossos, sí que és innata: http://www.gosllucanes.com/els-gossos-reconeixen-algunes-emocions-humanes-per-la-nostra-expressio-facial/ O aquest altra que explica com els gossos han evolucionat cap a......

Llegir més