Etòleg i ensinistrador de gossos en positiu

angel-casellas-gossos

L’etologia és la ciència que estudia el comportament animal.

Els principals objectius de l’etologia són estudiar el control, l’ontogènia, la funció i l’evolució de la conducta.

L’etologia és una ciència relativament jove. Diversos autors daten el seu naixement al 1963, amb la publicació de l’article anomenat “sobre els objectius i els mètodes de l’etologia” escrit pel biòleg anglès Niko Tinbergen.

Tanmateix, el reconeixement públic com a ciència pròpiament dita, no té lloc fins al 1973, quan el mateix Tinbergent, juntament amb Karl von Frish i Konrad Lorenz van rebre el premi Nobel de Medicina i Fisiologia pels seus estudis sobre el comportament dels animals.

També se li ha de donar certa importància del naturalista i geòleg Charles Darwin, ja que després de la publicació (al 1859) del llibre “L’origen de les espècies”, va aplicar la seva teoria de l’evolució, a través de la selecció natural, a l’estudi de la conducta animal.

Anys després de la publicació del seu llibre més famós, va publicar “L’expressió de les emocions en l’home i en els animals”, de l’any 1872. Així, Darwin ja potenciava la teoria que la conducta igual que altres característiques dels animals, és fruit de l’evolució i per tant modificada per la selecció natural. Aquest va ser un dels principis fonamentals de l’etologia.

 

 

L’Etologia clínica és la ciència que estudia els problemes de comportament dels animals de companyia.

Els principals objectius són el diagnòstic, prevenció i tractament dels problemes de comportament.

Aquest terme s’utilitza l’any 1969, per primera vegada, en un article publicat al British Veterinary Journal sobre els canvis en el comportament degut a malalties orgàniques, donant, així, importància al diagnòstic.

Des de llavors l’etologia clínica ha anat en augment. Així, cada cop més els coneixements en etologia són més percebuts com a elements importantíssims en algunes activitats, com ara la cria. En el mateix sentit és una ciència cada cop més important amb aplicacions que van des de l’àmbit de la veterinària, biologia, psicologia… Fins als usos d’origen més ancestral com la mena dels ramats; passant per l’àmbit familiar, els gossos d’assistència…

Serveis que oferim

Si el teu gos no es porta prou bé, podem ajudar-te:

 • Diagnòstic, pronòstic i tractament de problemes de comportament de gossos i gats.
 • Programes d’enriquiment ambiental de llars i/o instal·lacions.
 • Diagnòstic, pronòstic i tractament de gossos geriàtrics…
 • Educació canina i ensinistrament
 • Sessions de modificació de conductes indesitjades
 • Contracondicionament i desensibilització de problemes d’agressivitat
 • Cursos d’ensinistrament
 • Ensinistrament d’ordres bàsiques i útils, gairebé imprescindibles per a la vida quotidiana
 • Més… 

Un problema de Comportament és:

Qualsevol pauta de la conducta d’un animal domèstic que pot causar alguna/es lesió/ns i/o malalties en l’individu que el manifesta o en els altres. O que resulti perillosa ,ao simplement molesta pel propietari.

A més a més que també és:

 • Molesta pel propietari i/o altres persones
 • Perillosa per a les persones i/o altres animals
 • Que poden causar lesió o malaltia pel gos o gat
 • Que provoca patiment al propi gos o gat
Scroll to Top