L’Educació i el Comportament del Gos: Períodes neonatal i de transició

Article publicat al número 565 de la revista MésOsona (mesosona.cat)
L’Educació i el comportament del gos
2. Períodes neonatal i de transició
Cadells de Ca de Bestiar amb la seva mare Xeta
A l’article anterior presentàvem el seguit d’articles sobre l’educació i el comportament del gos, i vam començar parlant del període prenatal, és a dir, parlàvem de què es pot fer que comporti repercussions positives pel benestar i el comportament del gos, fins i tot abans de néixer.
En el present article parlarem de les etapes neonatal i de transició:
Període neonatal (del naixement als 14 dies d’edat):
Els gossos són una espècie altricial, neixen amb un desenvolupament sensorial i motor relativament limitats. És a dir, al néixer els cadells no hi veuen, no hi senten i no caminen. Només s’arrosseguen per arribar fins a la mama per alimentar-se. Tampoc són capaços d’eliminar (orinar i defecar) pel seu propi compte, sinó que ha de ser la seva mare que ha de llepar el baix ventre del cadell per estimular-lo. D’altra banda tampoc poden regular la seva temperatura corporal de forma efectiva, com tampoc les senyals de sacietat.
De fet només tenen desenvolupats els sentits del tacte i el gust (imprescinidibles per trobar la mare i les mames) i, en part, l’olfacte. Finalment, dormir ocupa la immensa majoria del seu temps.
Amb un desenvolupament i interacció amb l’entorn tant limitat, què podem fer que repercuteixi en el seu futur comportament? Doncs manipular-lo periòdicament, suaument i de forma regular. Ja que segons el resultat d’algunes investigacions, els cadells manipulats regularment durant l’etapa neonatal esdevenen gossos menys sensibles (més resistents) a situacions estressants. A més a més té efectes positius en l’emocionalitat i futures capacitats d’aprenentatge del cadell.
D’altra banda m’agradaria remarcar que, en contra d’algunes creences, els cadells senten el dolor. Per tant, qualsevol maltractament o mutilació durant aquesta etapa representa un perjudici important per a ells, i per al seu futur comportament també.
Període de transició (de les dues a les tres setmanes d’edat):
En aquesta etapa els cadells comencen a caminar, a explorar l’entorn, a jugar… I tot i que encara són plenament dependents de la mare, l’eliminació deixa de ser reflexa i comencen a fer-ho pel propi compte sense estimulació necessària de la mare.
De totes maneres, el seu desenvolupament sensorial continua sent molt limitat. Per tant, les nostres aplicacions també ho són: es basen, igual que en l’etapa anterior, amb manipular-los diàriament. Tocar-los suaument per tot el cos, especialment al voltant de la cara i el cap. D’aquesta manera reforcem la seva resistència a situacions estressants en el futur, i d’altra banda, ja fem una introducció a la manipulació i interacció amb ells, que tant importants seran a la propera etapa, que és cabdal: el període de socialització.

L’Àngel Casellas és:
  • Etòleg de gossos i gats
  • Educador caní i ensinistrador en positiu
  • Cria i difusió de races canines autòctones

Deixeu un comentari

Scroll to Top