L’habilitat humana per reconèixer les emocions dels gossos és apresa

Groc - Gos d'Atura Català

Tot seguit us adjuntem un estudi que entre moltes coses explica com l’habilitat per reconèixer les emocions dels gossos per part dels humans, no és innata (després de com a mínim 30.000 anys de convivència entre persones i gossos), sinó que és apresa.

Aquest és l’enllaç a l’estudi:
https://www.nature.com/articles/s41598-019-52938-4

Contrasta, en canvi, amb alguns estudis que demostren que l’habilitat dels gossos per comprendre les emocions i l’estat d’ànim de les persones per part dels gossos, sí que és innata:
https://www.gosllucanes.com/els-gossos-reconeixen-algunes-emocions-humanes-per-la-nostra-expressio-facial/

O aquest altra que explica com els gossos han evolucionat cap a una variació de la musculatura al voltant dels ulls (comparant-lo amb el seus ancestres, els llops) per facilitar una millor comunicació amb els humans:
https://www.gosllucanes.com/tres-estudis-interessants-sobre-els-gossos/

Per tant, fa reflexionar veure com després de milers d’anys de convivència, només els gossos s’han adaptat per comprendre’ns i expressar-se millor amb les persones. I no pas viceversa…

Deixeu un comentari

Scroll to Top